حوزه های فعال در مرکز
null
null

حوزه علم داده و هوش مصنوعی

null
null

حوزه اینترنت اشیاء

null
null

حوزه فناوری مالی

پروژه ها

این مرکز آمادگی خود را جهت انجام هر گونه پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام می دارد. برای بررسی برخی از پروژه های انجام شده در مرکز می توانید به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

کارگاه های آموزشی

این مرکز آمادگی خود را جهت همکاری در برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی در حوزه های مختلف اعلام می دارد. برای بررسی برخی از کارگاه های آموزشی برگزار شده در مرکز می توانید به لینک مربوطه مراجعه نمایید.