ردیف

عنوان

مجریان

سال

کارفرما

1

توسعه ابزارهای هوش مصنوعی با هدف تولید دیتاست صوت مبتنی بر زبان فارسی

دکتر زینلی

1400

معاونت علمی ریاست جمهوری

2

طراحی و پياده‌سازی سيستم متن‌کاوی تبديل آدرس و تحليل موضوعی داده‌ها برای اولين‌بار در سامانه‌های اطلاعاتی آدرس‌محور و موضوع‌محور شهر تهران

دکتر سعیده ممتازی

1399

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

3

تحقيقات و طراحی و امکان‌سنجی اجرای پروژه هوشمند سازی کنداکتور (جدول پخش برنامه‌ها) سازمان صدا و سيما

دکتر سعیده ممتازی

1399

شرکت آپاسای داده سیستم

4

پژوهش و تحقیق در زمینه ارائه طرح کلان(معماری کلان، استانداردها، الزامات و اقدامات) امنیت اینترنت اشیاء در کشور

آقایان دکتر راستی، دکتر بخشی، دکتر صبائی

1397

موسسه شهید مقدس

5

طراحی، پیاده سازی، تست و تحویل پلتفرم اینترنت اشیاء

آقایان دکتر راستی، دکتر بخشی، دکتر صبائی

1397

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- پژوهشگاه فضایی ایران

6

شبیه‌سازی آنالیز و بهینه‌سازی شبکه موجود و تدوین طرح جامع شبکه شرکت فناوری اطلاعات

دکتر سیاوش خرسندی

1385

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

7

طرح کلان ساخت زیرسیستم‌های پایه شبکه ملی اطلاعات

مهندس مجید نورحسینی

1392

شورای عتف

8

توسعه بومی سیستم تماس چند رسانه ای (IMS)

دکتر سیاوش خرسندی

1392

شورای عتف

9

نظارت بر تدوین مکانیزمهای گذر از IPv4 به IPv6

دکتر سیاوش خرسندی

1391

سازمان فناوری اطلاعات ایران

10

بازنگری و تدوین شرایط و ضوابط ارائه خدمات اینترنتی

دکتر سیاوش خرسندی

1390

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11

مطالعات نیازهای دولت الکترونیکی به نرم افزارهای تبدیل متن به گفتار فارسی

دکتر مهدی همایونپور

1389

شورای عالی اطلاع رسانی

12

تدوین نظام تعامل داده‌ای جهت یکپارچه‌سازی پایگاه های اطلاعاتی در دستگاه‌های حاکمیتی

مهندس فاطمه فیروزی

1389

شورای عالی اطلاع‌رسانی

13

استانداردهای امنیت وب‌گاه های دستگاه‌های حاکمیتی و تدوین شیوه‌نامه و ارزیابی آن‌ها

مهندس سید محمد رجا

1389

شورای عالی اطلاع‌رسانی

14

مطالعات راهبردی و سنجش میزان آمادگی زیرساخت کلید عمومی و فراگیرشدن امضای الکترونیکی

مهندس غلامرضا رمضان

1388

شورای عالی اطلاع رسانی

15

طرح استانداردسازی و تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای کاربردی

مهندس وهاب علیایی

1388

شورای عالی اطلاع رسانی

16

تهیه طرح و ارزیابی تجهیزات امنیت شبکه

سید مهدی حسینی نژاد

1387

پژوهشکده علائم هومشمند

17

مطالعه و طراحی شبکه پرسرعت ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران
(BRT )

مهندس سید مهدی تشکری هاشمی

1386

شرکت واحد اتوبوسرانی

18

طراحی سیستم هوشمند الکترونیکی حمل و نقل محور تهران سمنان

مهندس امیر احمد سپهری

1386

شرکت صنایع الکترونیک شیراز

19

شبیه سازی آنالیزو بهینه سازی شبکه موجود و تدوین طرح جامع شبکه شرکت فناوری اطلاعات

دکتر سیاوش خرسندی

1385

مرکز تحقیقات مخابرات ایران