مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی پنج‌گانه زیر مجموعه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق ایجاد شده است. هدف این مرکز، فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد تا بتواند در راستای این فعالیت‌ها شرایط کاربردی‌سازی دانش و فناوری موجود در دانشگاه را در واحدهای مختلف صنعتی فراهم نماید.
مرکز تحقیقات در راستای رسالت خود و ضرورت‌های علمی و فناوری کشور و هم چنين توانمندی اعضای هيات علمی دانشکده‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق، سه حوزه فعالیت‌ را مورد توجه قرار داده است:
الف- اينترنت اشيا
ب- علم داده و هوش مصنوعی
ج- فناوری مالی
گسترش این فعالیت‌ها و پوشش سایر موضوعات پژوهشی نیز از اهداف آتی این مرکز می‌باشد.